ΚΕΜΠ / Ποιοί Είμαστε

Η κινητική - εκπαιδευτική μονάδα παιδιού Ίλεμαν Ελένη έχοντας 30 χρόνια  λειτουργίας στο χώρο της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας εξυπηρετεί παιδιά βρεφικής-προσχολικής-σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

Στεγαζόμενη σ' έναν κατάλληλο, λειτουργικό και «ζεστό» χώρο και στελεχωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τεχνολογίες, παρεμβαίνοντας σύνθετα και πολυεστικά στα ζητήματα της παιδικής ανάπτυξης.

Ως πολυδύναμο κέντρο παρέχοντας τις υπηρεσίες Φυσιοθεραπεία - Εργοθεραπεία - Εδική διαπαιδαγώγηση - Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων - Λογοθεραπεία και Δραματοθεραπεία αντιμετωπίζει την ανάπτυξη του παιδιού ως δυναμική ολότητα ψυχικών, σωματικών, νοητικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων.

Η διαεπιστημονή μας ομάδα λειτουργεί αυτόνομα και σε συσχετισμό των παιδονευρολογικών, παιδοψυχιατρικών και παιδοορθοπεδικών  υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Ως επιστήμονες και άνθρωποι θεωρούμε ότι εσείς, μπορείτε με αγάπη να δώσετε στο παιδί σας την ευκαιρία να εξελιχθεί.

Εμείς, μπορούμε με συνέπεια να γίνουμε συνοδοιπόροι τους στο ταξίδι προς την εξέλιξη.

Το δικαιούται γιατί το αξίζει.