Κινητική - Εκπαιδευτική
Μονάδα Παιδιού

Κέντρο ειδικής αγωγής για παιδιά βρεφικής –προσχολικής-σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

Image

ΚΕΜΠ Ποιοί Είμαστε

Κινητική - Εκπαιδευτική Μονάδα Παιδιού

Είμαστε μια άρτια εκπαιδευμένη και ευαισθητοποιημένη ομάδα αποτελούμενη από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, υποστηριζόμενοι από νέες τεχνολογίες , παρεμβαίνοντας στα σύνθετα ζητήματα της παιδικής ανάπτυξης.

Οι Υπηρεσίες μας

ΚΕΜΠ Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του ατόμου.

ΚΕΜΠ Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ως στόχο έχει μέσω πολύπλευρων θεραπευτικών μεθόδων την αποκατάσταση σωματικών –ψυχικών - αναπτυξιακών – συναισθηματικών διαταραχών.

ΚΕΜΠ Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία μέσω διεπιστημονικής προσεγγισης οργανώνει τον λόγο του ατόμου τόσο στο κλινικό, επικοινωνιακό ,νοητικό , μαθησιακό επίπεδο όσο και στο συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα της ανάπτυξης.

ΚΕΜΠ Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Η ειδική αγωγή έχει ως στόχο την διόρθωση – εξισορρόπηση και αποκατάσταση πιθανών αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών που εμποδίζουν την κοινωνική ενσωμάτωση του κάθε παιδιού.

ΚΕΜΠ Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία ιδιαίτερα κατά την παιδική- εφηβική ηλικία έχει ως στόχο αφ’ ενός την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και αφετέρου την ενίσχυση της αυτογνωσίας , για την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση και προσαρμογή.

Image
Image

Πρώιμη παρέμβαση

Η φυσικοθεραπευτική, εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική και ψυχοπαιδαγωγική επιστημονική εμπειρία έχει αποδείξει την σημασία της πρώιμης παράμβασης. Όσο πιο νωρίς διαπιστωθούν και γνωστοποιηθούν πιθανές διαταραχές τόσο πιο εύκολα μπορούν να αντιμετωπισθούν και να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές συνέπειες τους σε σωματικό- ψυχοδυναμικό-μαθησιακό και  επικοινωνιακό επίπεδο του ατόμου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Κυπαρισσίας 2 & Πρωτοπαπαδάκη 16-18, 11147 Γαλάτσι

Email

Info@kemp.gr

Τηλέφωνο

210 2934713