Κινητική - Εκπαιδευτική
Μονάδα Παιδιού

Κέντρο ειδικής αγωγής για παιδιά βρεφικής –προσχολικής-σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

Image

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης - οι θεραπείες όλων των ειδικοτήτων - εκτελούνται διαδικτυακά.

ΚΕΜΠ Ποιοί Είμαστε

Κινητική - Εκπαιδευτική Μονάδα Παιδιού

Είμαστε μια άρτια εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη ομάδα ,αποτελούμενη από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες κλινικής και ψυχοπαιδαγωγικής κατεύθυνσης - ειδίκευσης.  Βασική μας στοχοθεσία είναι αφενός η διόρθωση - αποκατάσταση πιθανής απόκλισης της ανάπτυξης του παιδιού, όπου αυτό είναι εφικτό και αφετέρου εξισορρόπηση  για την όσο καλύτερη ατομική - λειτουργική αυτονομία και κοινωνική ένταξη. Εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και υποστηριζόμενοι από νέες τεχνολογίες , παρεμβαίνουμε με ευαισθησία και κατανόηση στα σύνθετα ζητήματα της παιδικής ανάπτυξης

Οι Υπηρεσίες μας

Snoezelen

Snoezelen

Το Snoezelen® είναι ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον που στόχο έχει να διεγείρει ή να καταστείλει τις βασικές αισθήσεις χρησιμοποιώντας χρώματα, μουσική, μυρωδιές, εικόνες και διάφορα αντικείμενα αφής.

Περισσοτερα
ΚΕΜΠ Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του ατόμου.

Περισσοτερα
ΚΕΜΠ Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ως στόχο έχει μέσω πολύπλευρων θεραπευτικών μεθόδων την αποκατάσταση σωματικών –ψυχικών - αναπτυξιακών – συναισθηματικών διαταραχών.

Περισσοτερα
ΚΕΜΠ Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία μέσω διεπιστημονικής προσεγγισης οργανώνει τον λόγο του ατόμου τόσο στο κλινικό, επικοινωνιακό ,νοητικό , μαθησιακό επίπεδο όσο και στο συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα της ανάπτυξης.

Περισσοτερα
ΚΕΜΠ Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Η ειδική αγωγή έχει ως στόχο την διόρθωση – εξισορρόπηση και αποκατάσταση πιθανών αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών που εμποδίζουν την κοινωνική ενσωμάτωση του κάθε παιδιού.

Περισσοτερα
ΚΕΜΠ Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία ιδιαίτερα κατά την παιδική- εφηβική ηλικία έχει ως στόχο αφ’ ενός την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και αφετέρου την ενίσχυση της αυτογνωσίας , για την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση και προσαρμογή.

Περισσοτερα
Image
Image

Πρώιμη παρέμβαση

Η φυσικοθεραπευτική, εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική και ψυχοπαιδαγωγική επιστημονική εμπειρία έχει αποδείξει την σημασία της πρώιμης παράμβασης. Όσο πιο νωρίς διαπιστωθούν και γνωστοποιηθούν πιθανές διαταραχές τόσο πιο εύκολα μπορούν να αντιμετωπισθούν και να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές συνέπειες τους σε σωματικό- ψυχοδυναμικό-μαθησιακό και  επικοινωνιακό επίπεδο του ατόμου.

Γνωρίστε την Ομάδα του ΚΕΜΠ

Image

Η μεθοδολογία μας

Η μεθοδολογία μας βασίζεται σε ειδικά προγράμματα πρόληψης αποκατάστασης και εξισορρόπησης αναπτυξιακών αποκλήσεων , απαντώντας διαγνωστικά και θεραπευτικά στις ανάγκες του παιδιού και του εφήβου με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ιδαιτερότητές τους

Ακολουθούμε ένα εξατομικευμένο ή ομαδικό κατα περίπτωση θεραπευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το οικογεννειακό και σχολικό περιβάλλον το οποίο καταρτίζεται κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης και προσδιορισμού των θεραπευτικών στόχων.

Το Θεραπευτήριο μας

Οι αίθουσες θεραπειών διαμορφώνονται και τροποποιούνται υλικοτεχνικά υπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες των απαιτήσεων του στόχου εκπλήρωσης. Αναπροσαρμόζονται παρακολουθώντας τις σύγχρονες προσεγγίσεις και τις εξελίξεις των νέων επιστημονικών μεθόδων. 

Οι θεραπευτές με συσκευές, ψηφιακές εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας αιχμής μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα των Επεμβατικών θεραπειών ευχάριστα, αποδοτικά και φιλικά με τα παιδιά.

Image
Image

Ο εναρμονισμός θεραπειών, τεχνολογίας, εποπτικών, απτικών, αισθητηριακών, εκπαιδευτικών υλικών καθιστούν την αισθητηριακή, πολυαισθητηριακή, φυσικοθεραπευτική, ψυχοπαιδαγωγική, λογοθεραπευτική και εργοθεραπευτική παρέμβαση φιλική και παραγωγική.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την πολύπλευρη και ταυτόχρονα διαφορική παρέμβασή μας σε κάθε εξυπηρετούμενο , προσαρμοσμένη στις ανάγκες του. 

Διαθέτουμε αίθουσες, εξειδικευμένες με τεχνολογική υποστήριξη φυσικοθεραπευτικής , εργοθεραπευτικής , λογοθεραπευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Image

Διεύθυνση

Κυπαρισσίας 2 & Πρωτοπαπαδάκη 16-18, 11147 Γαλάτσι

Email

Info@kemp.gr

Τηλέφωνο

210 2934713

Τηλέφωνο

6938484683 - 6981463489