Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Η έννοια του λόγου βασίζεται στη λογική και στην ουσιαστική επικοινωνία.

Λογοθεραπεία

Πιθανά προβλήματα λεκτικού περιεχομένου προκαλούν αρνητικές συνέπειες στην ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη του ατόμου

Image

    Η έννοια του λόγου βασίζεται στη λογική και στην ουσιαστική επικοινωνία. Πιθανά προβλήματα λεκτικού περιεχομένου προκαλούν αρνητικές συνέπειες στην ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη του ατόμου.

    Απαιτείται λοιπόν έγκαιρη διάγνωση και οργανωμένη λογοθεραπευτική παρέμβαση.

    Η λογοθεραπευτική παρέμβαση:

  1. Πιθανές αντικαταστάσεις αναλφαβητισμοί και αφαιρέσεις γραμμάτων στον γραπτό λόγο
  2. Πιθανή δυσκολία στην κατανόηση της λεκτικής επικοινωνίας
  3. Διαταραχή η οποία αφενώς δυσχεραίνει την επικοινωνία και αφετέρου προκαλεί ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήματα στα άτομα
  4. Η γλώσσα δεν κατανοείται με την σημασία της, το άτομο δυσκολεύεται να προσαρμόσει την λεκτική επικοινωνία σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες. Το λεξιλόγιο είναι ιδιαίτερα φτωχό όπως αδύνατη είναι και η κατανόηση γενικών όρων
  5. Βαρυκοία  κόφωση- εγκεφαλικοί τραυματισμοί – εγκεφαλική παράλυση.

 

Image
Image

    Στις περιπτώσεις αυτές η λογοθεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην εξισορρόπηση των αντικειμενικά αρνητικών παραγόντων σε συνδυασμό με την μέγιστη δυνατή βελτίωση του λόγου.

   Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στοχευμένη στην ανάπτυξη της επικοινωνίας τόσο λεκτικά όσο συναισθηματικά και κινητικά χρησιμοποιεί πλήθος μεθόδων που κινητοποιούν όλες τις αισθήσεις του ατόμου.

    Συνεργάζεται με την φυσικοθεραπεία , εργοθεραπεία, ειδική αγωγή και ψυχολογία χρησιμοποιώντας πλήθος οπτικοκινητικού, οπτικκοακουστικού και παιδαγωγικού υλικού για την ολιστική αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ειδικότητας της.