Λογοθεραπεία

Image

Η σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση, θεωρεί ότι ο λόγος στην εξέλιξη του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο και είναι μια θεμελιώδη λειτουργία, τόσο στο επικοινωνιακό, νοητικό, μαθησιακό επίπεδο, όσο και στον συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα της ανάπτυξής του.

Σε αυτή την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού μπορούν να παρουσιασθούν διάφορες γλωσσικές δυσκολίες - διαταραχές που δύναται να επηρεάσουν την έκφρασή του αλλά και την επικοινωνικακή του ικανότητα.

 

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση εστιάζεται στις παρακάτω δυσκολίες – διαταραχές: 

 1. ΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ / ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (δυσκολία στην ακουστική διάκριση ή παραγωγή των φωνημάτων - φθόγγων).
 2. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΣΠΡΑΞΙΑ (δυσκολία στο συντονισμό των κατάλληλων κινήσεων για την παραγωγή της ομιλίας)
 3. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (τραυλισμός ταχυλαλία)
 4. ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
 5. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΔΑΦ) αυτισμός asperger’s σύνδρομο
 6. ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
 7. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (Down - Τρισωμία 21, Angelman, Williams)
 8. ΒΑΡΥΚΟΪΑ - ΚΩΦΩΣΗ

Επίσης το παιδί μπορεί να παρουσιάσει επίκτητες διαταραχές που επηρεάζουν την ομιλία τη γλωσσική του ικανότητα σύτισης και κατάποσής του.


Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

 1. ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ (νευρογεννή κινητική διαταραχή ομιλίας)
 2. ΑΦΑΣΙΑ (δυσκολία έκφρασης ή κατανόησης του λόγου)
 3. ΥΠΕΡΩΟΣΧΙΣΤΙΕΣ (ανατομικές ανωμαλίες)
 4. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ