Κατάθεση δικαιολογητικών ειδικής αγωγής στον ΕΟΠΥΥ

Κατάθεση δικαιολογητικών ειδικής αγωγής στον ΕΟΠΥΥ

Αγαπητοί γονείς, Ακολουθεί βίντεο με αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών ειδικής αγωγής στον ΕΟΠΥΥ.


Απαιτούνται οι κωδικοί taxis ( του γονέα που έχει ασφαλίσει το παιδί ), η απόδειξη και η βεβαίωση ημερομηνιών όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνεδρίες ( δίνονται από το κέντρο ), το IBAN σε φωτοτυπία του λογαριασμού τραπέζης του άμεσα δικαιούχου και την βεβαίωση δραστηριοτήτων του νόμιμου εκπροσώπου του κέντρου μέσω taxis ( δίνεται από το κέντρο ).